Гаранция

Знаем, че си останал очарован от твоя нов GLADIATOR SUP падълборд! Той идва при теб с 3 години удължена  гаранция, без необходимост от активация. Желаем ти приятно гребане!

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

GLADIATOR не използва онлайн формуляри за гаранционна регистрация. Всеки нов борд, както и аксесоарите на GLADIATOR  са покрити гаранционно от деня на закупуването им. Препоръчваме ти да запазиш копие от документите за покупка, в случай на необходимост да предявиш рекламация.

 

СРОК:

За всички бордове GLADIATOR:

 • 36 месеца от датата на закупуване за физически лица
 • 12 месеца от датата на закупуване за юридически лица

За всички бордове ADVENTUM:

 • 12 месеца от датата на закупуване за физически лица
 • 12 месеца от датата на закупуване за юридически лица

За аксесоари:

 • 12 месеца от датата на закупуване – за физически лица
 • 3 месеца от датата на закупуване – за юридически лица

 

ГАРАНЦИОНЕН ПРОЦЕС:

Гаранцията на GLADIATOR покрива всякакви необичайни производствени дефекти за пълния срок на гаранцията и гарантира извършването на професионален ремонт. В случаите, в които продуктът не подлежи на поправка и ремонт, ние ще го заменим със същия, а гаранцията ще продължи до края на първоначалния период.

Гаранцията важи само за продукти на GLADIATOR, закупени от оторизирани дилъри на марката и е валидна само за първоначалния купувач. Прехвърляне на гаранцията на други лица не е възможно.

В случай на рекламация GLADIATOR изисква снимки на серийния номер, както и снимки, от които може да се придобие представа за конкретния проблем, а също и копие на документите за покупка. Снимките, които трябва да бъдат изпратени, трябва да показват всички страни на борда, както и снимки на целия борд отгоре и отдолу. В случаите, в които проблемът не може да се покаже със снимки, може да бъде изпратено видео, показващо проблема.

Гаранцията на GLADIATOR е невалидна, ако на продукта са направени каквито и да било модификации или промени, които не са изрично разрешени писмено от GLADIATOR.

Ремонтираните или подменените продукти се покриват от оставащия период на първоначалната гаранция, смятан от датата на покупка.

Удължената гаранция от 3 години е валидна само за физически лица и за продукти за лична употреба и не е приложима за юридически лица, както и за продукти, които се използват в SUP училища и компании за отдаване под наем. Използването на GLADIATOR за търговски цели гарантира покритие от 12 месеца за бордове и 3 месеца за аксесоари.

Гаранцията и/или подмяната на продукт е приложима само в страната на закупуване на продукта. Рекламацията трябва да бъде отправена към оторизираният представител на GLADIATOR, от който продуктът е закупен.

GLADIATOR си запазва правото да прецени дали ще замени или ще ремонтира продукт, по време на гаранционният му период, в случай на дефект причинен от материалите или производствен дефект.

 

Животът на продукта зависи от това, колко добре се грижиш за него и колко го използваш. Износването е естествено и неизбежно захабяване в резултат на нормалната употреба и излагането на атмосферното влияние и водата (особено солената вода). Нормалното износване както и козметични и други повреди, причинени от неправилна употреба, неправилна грижа за продукта или удари, не се покриват от тази гаранция. Правилната и подходяща грижа за продукта ще удължи неговият живот!

 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ПОКРИВАТ ОТ НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ:

 • Щети, причинени от неправилна употреба, злоупотреба или небрежност.
 • Повреди, причинени от неправилно опаковане и/или съхранение
 • Нормално износване на продукта.
 • Повреди, причинени от нещо различно от дефекти в материала или изработката.
 • Повреди, причинени от прекомерно излагане на UV и/или топлинно излъчване (разпознават се при отчетливо жълто оцветяване от лепило около шевовете или избледняване на части като перки и лога).
 • Повреди, причинени от използване на разтворители, лепила или химични материали и съединения.
 • Повреди или дефекти, причинени от всякакъв вид удари от материали от всякакъв вид (скали, докове, дъски и т.н.).
 • Повреди, причинени от използване на продукти и аксесоари, които не са на GLADIATOR.
 • Всякакви претенции относно последващи и случайни щети по продукта.
 • Бордове и аксесоари, закупени от неоторизирани търговци на дребно на GLADIATOR.
 • Бордове и аксесоари втора употреба (препродадени продукти), освен в случаите, в които това не е писмено упълномощено и одобрено от GLADIATOR.
 • Повреди или дефекти, причинени от неправилни транспортиране, товарене, разтоварване, изпускане или употреба извън вода. Включително следи оставено от прекомерно затягане на продукта с транспортни ремъци и въжета.
 • Повреди или дефекти, причинени от използване на продукта извън предназначението му.
 • Повреди или дефекти, причинени от неправилно съхранение на температури над 32°C или под 0°C.
 • Повреди или дефекти, причинени от съхранение на борда в затворени, влажни условия (например – мокра раница)
 • Повреда на перката, причинена от удар
 • Повреди на дръжките, причинени от употреба, различна от нормалното им предназначение.

В случай на необходимост да подадете гаранционна претенция, моля обърнете се към оторизирания представител на GLADIATOR, от който сте закупили продукта.

 

За повече информация относно правилната употреба и съхранение – виж ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА, който идват заедно с твоя продукт GLADIATOR.